Κανόνες

  • Χωρίς πολλούς λογαριασμούς
  • Χωρίς χρήση bots
  • Χωρίς ανεπιθύμητο περιεχόμενο στην κοινότητα
  • Δεν υπάρχει μισητή γλώσσα στην κοινότητα
  • Μόνο σοβαρές απαντήσεις στην έρευνα
  • Χωρίς επιτάχυνση στις έρευνες
  • Δεν υπάρχουν χειρισμοί του συστήματος σε περίπτωση σφάλματος
  • Δεν υπάρχουν απόπειρες απάτης ή πειρατείας

Το Ebuno έχει το δικαίωμα να κλειδώσει τον λογαριασμό χρήστη εάν δεν τηρούνται οι κανόνες

Φτιαγμένο με στη Στοκχόλμη © 2020 Ebuno AB